Kərim MəmmədovTəqdimatda əlaqə…

Son yazım ilə nəzəriyyəyə qayıtmağıma baxmayaraq daha əvvəl söz verdiyim kimi təqdim edirəm. Qısa bir xatırlatma, belə ki, məsləhətçi olaraq ortaya atdığımız düstur:Diaqnoz + Məhsullun xüsusiyyətləri

Mən və sən yerinə balanslı BİZ...nes: Anlayış

Əziz və hörmətli oxuyucu mak.az üçün ilk dəfə olaraq həm nəzəriyyə, həm də tətbiqi əks etdirən anlayış və nümunə (case) yazmağa çalışdıq. Bu işə nə az nə çox tam bir ay vaxt ayırdıq...Anlayış ilə Kəri

İcazə verin təqdim edək…

Mövcud olan zarafatlar və məzəli sözlər sırasına son vaxtlar əlavə olunan "Analoqu olmayan" ifadəsi, əslində, bizlərə təqdim edilən nəticə, məhsul və xidmətlərin ifadə etdiyi dəyərlərə inamsızlığımızd

Bizdə Sakitçilikdir

Bu yaxınlarda mak.az-ın səhifəsini nəzərdən keçirdiyimdə çox maraqlı bir nəticə ilə qarşılaşdım. Bu nəticə ilin əvvəlində keçirilən və məqalənin solunda göstərilən sorğunun nəticələri idi. Maraqlı ol

Oxumaq?!

Maraqlı və olduqca da çətin sualdır. Çünku insanın müəyyən dövrdən sonra oxumaq istəyi itir və o,  hər şeyi dinləməklə, müşahidə və mütaliyə etməklə öyrənir. Ancaq nə etsə də mütaliyə etmək üçün

Böhranın çiçəkləri...

Dünyada böhran var və bu da yenilik deyildir. Bu böhran bizə tam gəlib çatmamış ola bilər, ancaq hər bir böhranda olduğu kimi azalma müəyyən mərhələyə kimi getməli və ondan sonra tarazlığın bərpa edil