Ceyhun TağıyevMinimum xərc - Maksimum motivasiya

Şirkət daxilində motivasiyanın ən yüksək səviyyəsi onun haqqında danışılmırsa mövcud olur. Dwight David Eisenhower (1890-1969)   Şirkət daxili əhval-ruhiyyə (motivasiya)

Ticari Marketinq

Ticari Marketinq-Müştəri (dükan) fəaliyyətini və strateji marketinq ehtiyaclarını inteqrasiya edərək istehlakçıların tələbini ödəməkdir. Ticari Marketinq-Məhsul, logistika v

Davranış və Nəticə

Cəmiyyəti qanunlar deyil onun adət ənənələri, inancları və davranışları formalaşdırır. Harold Laki Davranışlarımızı seçməklə, nəticələri seçmiş oluruq. Dr. Phillip McGraw Son za

Marketerin Gücü

“Əgər ölçə bilmirsənsə inkişaf etdirə bilməzsən” Kelvin, Lord İnkişaf dedikdə bir cox hallarda beyində abstrakt görüntülər yaranır. Halbuki burada ö