Sosial şəbəkələrdə yayımla

Sorğu nəticələri: İnternet marketerlərin daha çox seçimidir

Azərbaycanlı marketerlər arasında aparılan sorğunun nəticəsində belə aydın olmuşdur ki, marketinq sahəsində peşəkarlığı artırmaq üçün ən effektli vasitə internetdir.
Maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, 2 və 3-cü yerləri paylaşan Treyninq və Kitablar da internet qədər effektli hesab edilir. Sorğuda 51 nəfər respondent iştirak etmişdir.

Nəticələr:
Marketinqdə peşəkarlığınızı və biliklərinizi artırmaq üçün hansını effektli hesab edirsiniz?

Tematik İnternet səhifələri və Forumlar     29%
Treyninq və Kurslar                                 27%
Kitablar və Dərs vəsaitləri                        24%
Universitet və Təhsil müəssisələri              8%
Seminar və Konfranslar                           8%
Tematik Jurnal və Qəzetlər                      2%

Baxılıb: 4588

Şərhlər